Advanced English (CAE)

Certificació del nivell avançat d'anglès

Advanced English (CAE)

El Certificate in Advanced English (CAU) és una certificació de nivell avançat, oficialment reconeguda per universitats, corporacions i governs a tot el món.

Es tracta d'un examen en profunditat situat al nivell C1 del Marc Comú Europeu i proporciona a les institucions que ho requereixen una detallada evidència que el posseïdor té les destreses exigides per sortir-se'n a l'entorn acadèmic i professional exigit en parla anglesa.

El Certificat del CAE no caduca.

L'examen de CAU consta de quatre parts, cadascuna de les quals té un valor d'un 25% en la nota final:

  • Reading i Use of English: 1h30min
  • Writing : 1h 30min
  • Listening: 40min
  • Speaking: 15m