Exàmens Cambridge

Com a centre autoritzat per la Universitat de Cambridge (número ES407) organitzem els exàmens a Igualada i Vilafranca del Penedès  amb convocatòries a la mateixa ciutat.

 

INSCRIPCIONS ONLINE. En el següent calendari trobareu tots els Exàmens de Cambridge, cliqueu sobre el que desitjeu i seleccioneu la data i lloc de la convocatòria.

 

 

En el procés de registre indicar les dades de la persona que realitzarà l'examen

 

Dates i preus 2023/4.  Igualada i Vilafranca del Penedés

 

Examen / Preu

 

Data examen 2023/4 Últim dia de matrícula 2023/4

Young Learners

Starters 64,00’-€
Movers 66,00’-€
Flyers 69,00’-€

 15 juny 2024

 12 abril 2024

 

Key English Test for Schools
(K.E.T.) A2 Level 103,00’-€
25 maig 2024
8 de juny 2024
18 març 2024
12 abril 2024

Key English Test for Adults

(K.E.T.) A2 Level 103,00’-€

 15 juny 2024  12 abril 2024
Preliminary English Test for Schools
(P.E.T.) B1 Level 111,00’-€
16 desembre 2023
25 maig 2024
8 de juny 2024
23 juliol 2024
10 novembre 2023
18 març 2024
12 abril 2024
10 juny 2024
Preliminary English Test for Adults
(P.E.T.) B1 Level 111,00’-€
15 juny 2024
23 juliol 2024
12 abril 2024
10 juny

First Certificate English for Adults
(F.C.E.) B2 Level 208,00’-€ 

 28 novembre 2023
20 abril 2024
15 juny 2024
25 juliol 2024
26 octubre 2023
11 març 2024
12 abril 2024
10 juny 2024
First Certificate English for Schools
(F.C.E.) B2 Level 208,00’-€
16 desembre 2023
25 maig 2024
8 juny 2024
22 juny 2024
27 juliol 2024
10 novembre 2023
18 març 2024
12 abril 2024
19 abril 2024
10 juny 2024

Cambridge Advanced English
(C.A.E.) C1 Level 225,00’-€

16 desembre 2023
20 abril 2024
15 juny 2024
26 juliol 2024
10 novembre 2023
11 marc 2024
12 abril 2024
10 juny 2024

PROFICIENCY

(CPE)C2 Level  232,00'-€

 8 juny 2024

 12 abril 2024