Normativa

Requisits i política del centre

NORMATIVA


És important assegurar-se que s'ha matriculat per la convocatòria, la ciutat i l'exàmen correcte.

Un cop feta la matrícula, no és possible canviar a altres convocatòries o centres, ni a altres exàmens. Tampoc és possible canviar la data de cap de les parts de l'exàmen.

Si un candidat té dificultats justificades que poden afectar el seu exàmen, és imprescindible informar tan aviat és realitzi la inscripció de l'exàmen. 

THE ENGLISH CENTRE es reserva el dret de cancel•lar una convocatòria quan hi hagi menys de 10 candidats. En aquest cas es procedirà al reemborsament íntegre de les taxes.

 

FOTO DEL DIA DE L'EXÀMEN (Test Day Photo)

Cambridge exigeix la presa d'una fotografia per tots els exàmens de PET o superiors, excepte les versions “for Schools” i els exàmens Young Learners.

La matrícula per qualsevol exàmen de Cambridge suposa l'autorització per la presa de la fotografia. Per candidats menors d'edat es requereix el consentiment patern o del tutor legal. Tenim a la seva disposició el model d'AUTORITZACIÓ requerit.

 

CANCEL.LACIONS

La cancel•lació de la matrícula només es pot fer fins al dia que es compleixi el final de la matrícula. Hi haurà un recàrrec d'un 20% de les taxes corresponents en concepte de despeses d'administració.

Després d'aquesta data, les devolucions només es realitzaran per raons mèdiques i mitjançant la presentació d'un certificat mèdic. S'efectuarà igualment un recàrrec del 20%. Totes les devolucions queden a discreció de la Universitat de Cambridge i segons la normativa establerta per aquest efecte. En aquest cas, el termini de cancel•lació serà fins al mateix dia de l'exàmen.

 

QUÈ PORTAR I QUÈ NO PORTAR A l'EXAMEN

Tots els candidats han de mostrar a cadascuna de les parts de l'examen el DNI, passaport o permís de conduir. A més a més, per la part escrita han de portar un bolígraf negre o blau, llapis, maquineta i goma d'esborrar.

No està permès entrar a l'examen amb diccionaris, bosses de mà, motxilles, borses, abrics, telèfons mòbils, càmeres, gravadores o altres dispositius electrònics de registre i emmagatzematge de dades.

Si un candidat porta el dia de l'examen algun d'aquests objectes, se li demanarà que els deixi en un lloc a part fins al final de l'examen. El centre examinador no es farà responsable d'ells.

Qualsevol candidat que utilitzi o intenti utilitzar un diccionari, corrector ortogràfic, gravadora o telèfon mòbil o que transgredeixi les normes serà automàticament desqualificat.

 

RESULTAT DE L'EXAMEN

Amb les instruccions de l'examen, el candidat rebrà un codi d'accés, una contrasenya i la data on pot veure el resultat del seu examen a la Web de Cambridge:

https://cambridgeesol-results.org/Members/Login.aspx

És important registrar-se en aquesta pàgina. Quan s'obre la primera finestra, primer ha de fer clic a la finestra de l'esquerra i emplenar-la amb les seves dades. A la data indicada al full d'inscripció podrà fer el "login" per la finestra de la dreta. (Preparation Centres. El centre preparador pot consultar els resultats de tots els seus alumnes una vegada s'hagi donat d'alta al sistema. En cas de dubte consulti amb The English Centre).