Advanced English (CAE)

Certificació de nivell avançat d'anglès

225 €
Data i Lloc d'Exàmen
- +

El Certificate in Advanced English (CAE) és una certificació de nivell avançat, oficialment reconeguda per universitats, corporacions i governs a tot el món.

Es tracta d'un examen en profunditat situat en el nivell C1 de el Marc Comú Europeu i proporciona a les institucions que ho requereixen una detallada evidència que el posseïdor té les destreses exigides per desenvolupar-se en un entorn acadèmic i professional exigent en parla anglesa.

El Certificat de l'CAE no caduca.

L'examen de CAE consta de cinc parts, cadascuna de les quals té un valor d'un 20% a la nota final:

  • Reading and Use of English: 1h30min
  • Writing: 1h 30min
  • Listening: 40min
  • Speaking: 15m
Carrer d´Òdena 26, 1º - Barcelona, 08700, Barcelona
93 804 45 54