C1 - Advanced English (CAE)

Certificate in Advanced English - Nivell Avançat

Advanced English (CAE)

El nivel CAE - ADVANCED correspon a un C1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües del Consell d'Europa, que té reconeixement internacional.

En termes pràctics, el C1 implica un alt domini de vocabulari, incidint en la precisió de termes i el contexte en què es fan servir. Es té en compte la fluidesa a l’hora de parlar i el rigor de vocabulari a l’hora d’escriure sobre temes de certa complexitat.

  • Comprensió Lectora i Domini de la llengua (Reading & Use of English): 1 hora i 30 min.
  • Expressió Escrita (Writing): 1 hora i 30 min.
  • Comprensió Oral (Listening): 40 min.
  • Expressió Verbal (Speaking): 15 min.
  Esgotat
  Advanced English (CAE)
  Advanced English (CAE)
  Carrer d´Òdena 26, 1º - Barcelona, 08700, Barcelona
  93 804 45 54