Procediment

Com efectuar la matrícula?

Llegeixi la normativa sobre els exàmens que trobarà a la nostra web al document NORMATIVA. La matrícula de l'exàmen suposa l'acceptació d'aquestes normes.

  1. Escollir l'exàmen que interesa i seguir els passos d'inscricpció i pagament.
  2. Una vegada hagi finalitzat el període de matrícula, encara hi ha l'opció per poder-se matricular, pagant un suplement de 35’-€

 

IMPORTANT: DATES I HORARIS DELS EXÀMENS


Les dates de la Part Oral (SPEAKING) així com els horaris i llocs de les altres parts de l'exàmen es remetran al candidat per correu electrònic durant un termini màxim de 2 setmanes abans de la data de l'exàmen.

Si transcorregut aquest termini no heu rebut els horaris, és responsabilitat del candidat posar-se immediatament en contacte amb THE ENGLISH CENTRE a cambridgecentreangles.com per informar-se.

Les entrevistes de la Part Oral (SPEAKING) es realitzaran en dies assignats per THE ENGLISH CENTRE, de dilluns a dissabte i per norma general durant la setmana prèvia a la data de l'exàmen escrit.

IMPORTANT. Els candidats hauran d'estar disponibles durant les dates en que es realitzen les parts escrites i la part oral.

IMPORTANT. Aquestes dues dates poden ser en dies diferents.Les dates es notifiquen un cop realitzada la matrícula.

NO ES POSSIBLE CANVIAR LA DATA DE CAP DE LES PARTS DE L'EXAMEN.

Els candidats han d'arribar 30 minuts abans del començament de l'examen, tan per les parts escrites com per la part oral.

Els candidats que arribin tard podrien no ser admesos.

 

 

Carrer d´Òdena 26, 1º - Barcelona, 08700, Barcelona
93 804 45 54