Cambridge Young Learners

Cambridge Young Learners

Per a nens de 7 a 12 anys

Començar aprendre anglès a una edat primerenca proporciona un gran avantatge als nens i l'experiència positiva que per ells suposa fer les proves d'anglès de Cambridge, augmenta la seva confiança i constitueix una sòlida base pels seus estudis posteriors.

Existeixen tres nivells per les proves d'anglès per nens de Cambridge: Starters, Movers i Flyers, per edats compreses entre els 7 i els 12 anys.

Les proves d'anglès per nens de Cambridge es basen en les quatre destreses lingüístiques: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. Tots els nens tenen una prova oral a càrrec d'un examinador qualificat, a més a més, de realitzar la part escrita. Aquest enfocament d'aprenentatge pràctic de l'anglès incentiva al fet que els nens utilitzin l'anglès de forma natural i adquireixin una confiança més gran per les seves habilitats comunicatives.

Tots els nens que fan una prova d'anglès de Cambridge reben un diploma on hi ha una valoració d'1 a 5 punts relativa a la capacitat del nen per cadascuna de les destreses de forma independent.

 

Carrer d´Òdena 26, 1º - Barcelona, 08700, Barcelona
93 804 45 54